Tampereen palkinto myönnettiin komediaryhmä Kummelille ja korkeakouluneuvos Markku Lahtiselle

Tampereen päivän palkintojen jako 2021

Tampereen kaupunki palkitsi perinteisesti Tampereen päivänä ansioituneita henkilöitä, jotka ovat elämäntyöllään tai toiminnallaan edistäneet kaupungin kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia. Tänä vuonna Tampereen palkinnolla palkitaan komediaryhmä Kummeli ja korkeakouluneuvos Markku Lahtinen. Molemmat palkittavat symboloivat hienolla ja mutkattomalla tavalla sitä, että Tampere on korkean osaamisen ja mahdollisuuksien kaupunki, jonka elämänmenossa on mukana myös sopivassa määrin iloa ja huumoria.

Tampereen päivän palkintojen jako 2021

Tampereen palkinto myönnettiin korkeakouluneuvos Markku Lahtiselle sekä komediaryhmä Kummelille. Kuvassa vasemmalta valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen, Markku Lahtinen, Timo Kahilainen, Heikki Hela, Heikki Silvennoinen, Olli Keskinen ja Heikki Vihinen sekä pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Komediaryhmä Kummelille myönnettiin Tampereen palkinto merkittävistä ansioista Tampereen kulttuurielämän hyväksi. Kummeli on Suomen tunnetuin komediaryhmä ja sketsiohjelmien tekijä, jonka juuret ovat Tampereella ja Kangasalla. Kummeliin kuuluvat Heikki Hela, Timo Kahilainen, Olli Keskinen, Heikki Silvennoinen ja Heikki Vihinen.

Kummeli viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaa. Kummeli-televisiosarjaa esitettiin Ylellä vuosina 1991 – 2004 ja suosionsa huipulla se keräsi television ääreen yli 900 000 katsojaa. Kummelin sketsit ovat tehneet Tamperetta ja tamperelaisuutta tutuksi eri puolella Suomea ja suomalaisille Kummeli edustaakin hyvin vahvasti Tamperetta. Sketsit ovat vuosien varrella siirtyneet tampereenkielisinä sanontoina ja murteina laajasti suomalaisten puheisiin. Sarja on tärkeä vuosituhannen vaihteen sukupolvimuisto, mutta huumori siirtyy myös tehokkaasti sukupolvelta toiselle. Sketsiohjelman lisäksi Kummeli on tehnyt lukuisia live-esiintymisiä, äänilevyn, useita elokuvia sekä tv-sarjoja.

Tampereen palkinto myönnettiin korkeakouluneuvos Markku Lahtiselle hänen merkittävistä ansioistaan Tampereen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen hyväksi. Markku Lahtinen on ollut alusta asti luomassa ammattikorkeakoulun toimintaa Tampereelle. Hän on johtanut ja kehittänyt Suomen toiseksi suurimman ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, toimintaa yli 20 vuoden ajan apulaisrehtorina, rehtorina ja toimitusjohtajana. Hänen johdollaan Tampereen ammattikorkeakoulussa on tapahtunut monia muutoksia, joista merkittävimpiä ovat kahden ammattikorkeakoulun PirAMK:n ja TAMK:n laaja fuusioitumisprosessi ja Tampereen korkeakouluyhteisön synnyttäminen. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston välinen yhteistyö kehittyi ns.Tampere3-hankkeen aikana, jonka tuloksena Tampereen korkeakouluyhteisö toteutui. Markku Lahtinen oli yksi kolmesta hankkeen alulle panneista rehtoreista ja edisti merkittävästi hankkeen etenemistä. Lisäksi hän on vaikuttanut eri luottamustehtävissä valtakunnallisesti koko ammattikorkeakoulukentän kehittämiseen. Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle korkeakouluneuvoksen arvonimen. Markku Lahtinen jäi eläkkeelle rehtorin tehtävästään vuoden 2020 lopulla.

Tampereen palkintona on taiteilija Markku Salon teos Tammerkosken kuohu, jossa rotvallikivi ja lasi yhdistyvät ja muodostavat hyvin toimivan ja näyttävän kokonaisuuden, jossa lasi symboloi Tammerkosken kuohuja ja rotvallikivi tehdasrakennusten rosoisia seiniä. Tampereen palkinto on jaettu vuodesta 1959 lähtien ja sen on tähän mennessä saanut 78 palkittua.

Ansiomitalit myönnetään koronapandemian torjumiseksi työtä tehneille

Koronaviruspandemia on varjostanut ihmisten elämää monin tavoin viimeisen puolentoista vuoden ajan. Pandemian torjumiseksi monet toimijat eri aloilla ovat tehneet arvokasta työtä kriisistä selviämiseksi. Tampereen kaupungin I luokan kultaiset ansiomitalit myönnettiin seitsemälle henkilöille, jotka ovat omalla työllään väsymättä olleet mukana turvaamassa tamperelaisten elämää ja arkea haastavassa koronaviruspandemiatilanteessa.

Kaikille terveydenhuollon toimijoille halutaan välittää kiitos koronapandemian hoidosta palkitsemalla neljä terveydenhuollon ammattilaista. He ovat epidemiologi Sirpa Räsänen, hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja palvelujohtaja Anu Mustila.

Koko sivistyspalveluiden henkilöstöä halutaan kiittää heidän sitoutumisestaan kriisiajan hoitamiseen. Sen ansiosta Tampereen kaupungin perusopetus on pystynyt tarjoamaan pandemian ajan laajamittaista lähiopetusta ja näin varmistanut, että lapset ja nuoret saavat mahdollisimman paljon oppia myös hankalana aikana. Kiitokseksi koko henkilöstöä kohtaan palkittiin vastaavat rehtorit Petri Peltonen ja Ville Raatikainen.

Koronapandemian vaikutukset ovat kohdelleet eri aloja eri tavoin, mutta erityisesti tilanteesta ovat kärsineet matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alat. Tampereen Messut Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vähätalolle annettavan tunnustuksen kautta Tampereen kaupunki haluaa huomioida kaikki elinkeinoelämän alalla sitkeää työtä vaikeassa koronatilanteessa tehneet sekä myös antaa Vähätalolle henkilökohtaisen tunnustuksen hänen elämäntyöstään tamperelaisen messutoiminnan kehittämisessä.

Kuvassa Tampereen kaupungin I luokan kultaisten ansiomitalien saajat
Jaana Syrjänen (edessä vas.), Birgit Aikio ja Ville Raatikainen. 2.rivi vasemmalta Sirpa Räsänen ja Anu Mustila. Takana vas. Hannu Vähätalo ja Petri Peltonen.

Epidemiologi Sirpa Räsänen on johtanut kaupungin tartuntatautityötä koko koronapandemian ajan. Räsänen on työskennellyt kaupungin linkkinä sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suuntaan ja vastannut kaupungin koronaohjeiden laatimisesta, päivittämisestä sekä tulkinnoista perustuen valtakunnallisiin ja alueellisiin linjauksiin ja ohjeisiin. Räsäsen tuki kaupungin yksiköille koronan hoitamisessa, torjunnassa ja ehkäisemisessä on ollut merkittävä. Sirpa Räsänen on myös ollut keskeinen henkilö kaupungin koronatilannekuvan rakentamisessa ja koronasta raportoinnissa kaupungin häiriötilannejohtoryhmän jäsenenä.

Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio on vastannut Tampereen kaupungin koronarokotusten johtamisesta ja koordinaatiosta. Hän on tehnyt itseään säästämättä töitä tamperelaisten rokotekattavuuden edistämiseksi. Hänen johdollaan Tampereen rokotusprosesseista Ratinassa ja Messukeskuksessa on hiottu toimivat kokonaisuudet, jotka ovat keränneet kaupunkilaisilta laajasti kiitosta. Aikio on myös antanut asiantuntemuksensa rokoteviestinnän käyttöön. Rokotusprosessi on edellyttänyt isoa määrää rekrytointeja, joita Aikion johdolla on onnistuneesti tehty. Rokotuksia on myös viety onnistuneesti sellaisiin ympäristöihin, joissa asiakkaiden tavoittaminen tai rokotuskattavuuden nostaminen on sitä edellyttänyt. Rokotuksia on järjestetty sujuvasti esimerkiksi erityisryhmien asumispalveluissa, ikäihmisten kotihoidossa, päihdeasiakkaiden palveluissa sekä opiskelijoille suunnatuissa pop up -tapahtumissa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen on ollut johtamassa ja koordinoimassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan vastaisia toimia, koronapotilaiden hoidon suunnittelua ja taudin leviämisen ennaltaehkäisyä. Syrjänen on asiantuntemuksellaan tukenut kunnissa tehtyä työtä ja on toiminut linkkinä valtakunnallisen ja alueellisen työn välillä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Hänen roolinsa alueellisten ja paikallisten koronaa koskevien ohjeiden laadinnassa on ollut keskeinen. Jaana Syrjänen on viestinyt ymmärrettävästi koronapandemian aikana sekä ammattilaisille että väestölle ja ollut luomassa turvallista toimintaympäristöä hankalassa ja ennalta arvaamattomassa tilanteessa.

Palvelujohtaja, Fimlab Laboratoriot Oy Terveydenhuoltoalan johtaja Anu Mustila on ollut merkittävällä tavalla koordinoimassa ja organisoimassa koronatestauspisteitä. Tampereella vastuu koronatestauksesta ja näytteenottoprosessista on kokonaisuudessaan Fimlabilla. Fimlab on mukana myös neljän muun sairaanhoitopiirin prosesseissa. Mustila on koordinoinut näiden viiden sairaanhoitopiirin toimintaa ja hoitanut viestinnän ja yhteydenpidon keskeisiin sidosryhmiin. Hänellä on ollut merkittävä työpanos kokonaisuuden johtamisessa sekä taito löytää oikeat henkilöt ja osaajat kriittisiin tehtäviin.

Tampereen kaupungin perusopetus siirtyi etäopetusjärjestelyihin käytännössä yhdessä yössä, kun maaliskuussa 2020 Suomen hallitus linjasi maan olevan poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi. Koko koronatilanteen ajan on perusopetuksessa jouduttu useamman kerran järjestämään opetustapaa uudelleen sekä päivittämään laajamittaisia turvallisuus- ja järjestäytymisohjeita. Perusopetuksen hallinnossa vastaavat rehtorit ovat osoittaneet upeaa kriisinhallintakykyä sekä asiantuntevaa tukea perusopetuksen kouluille ja näin mahdollistaneet laajamittaisen lähiopetuksen Tampereella. Vastaavat rehtorit Petri Peltonen ja Ville Raatikainen ovat laatineet ja toimeenpanneet yhdessä tartuntatautiasiantuntijoiden kanssa tehokkaan ja nopean karanteeniprosessin, jonka ansiosta Tampereen kaupungin perusopetuksessa sekä tartunnat että laajamittaiset karanteenit on voitu joko välttää tai pienentää niiden vaikutuksia nopean reagoinnin ansiosta. Yhteiset viestintä- ja toimintalinjaukset ovat helpottaneet henkilöstön kuormitusta. Erittäin korkeatasoinen sitoutuminen kriisiajan hoitamiseen on antanut perusopetuksen henkilöstölle turvalliset toimintaedellytykset.

Hannu Vähätalon 20-vuotisen toimitusjohtajakauden aikana Tampereen Messut Oy:stä on kehittynyt maan toiseksi suurin messu- ja tapahtumatalo. Vähätalon johdolla yhtiöllä on ollut ennen koronapandemiaa 19 erittäin kannattavaa toimintavuotta. Tampereen Messut Oy järjestää kohdennettuja ja korkeatasoisia ammatti¬- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia Tampereen Messu¬- ja Urheilukeskuksessa. Normaalioloissa Tampereen Messut Oy:n messuohjelmistoon kuuluu yhteensä yli 30 messutapahtumaa. Näytteilleasettajia on keskimäärin yli 3500 ja kävijöitä noin 150 000. Vuonna 2019 Tampereen Messujen tapahtumat toivat alueelle 30 miljoonaa euroa ja muun muassa Alihankintamessut ja Kädentaidot-messut ovat vuosi toisensa jälkeen valtakunnallisia vetonauloja. Yhtiön menestyksekkäiden ja kannattavien vuosien ansiosta Tampereen Messut tulee selviämään myös pandemian aiheuttamista merkittävistä tappioista. Vähätalon työpanos messuyhtiön kehitystyössä ja koko Tampereen talousalueen elinkeinoelämän edellytysten luomisessa on ollut merkittävä. Viime vuonna Tampereen Messut ja Fimlab Oy:n avasivat drive-in koronatestauspisteen messu- ja urheilukeskukseen, mikä sujuvoitti koronatestausta huomattavasti. Hannu Vähätalo siirtyy vuoden 2022 vaihteessa eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästään.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen luovuttivat Tampereen palkinnot sekä I luokan kultaiset ansiomitalit palkituille perjantaina 1.10.2021 Tampereen päivän juhlavastaanotolla Tampere-talossa. Tänä vuonna Tampere juhlii 242-vuotispäiväänsä.

Lisätietoja
Pormestari
Anna-Kaisa Ikonen
puhelin 03 5656 6400
puhelin +358 400 780 866 (sihteeri Ritva Vakkuri)
sähköposti [email protected]